Coaching

Bewust worden van kansen en mogelijkheden en deze ook benutten

Coaching is een ontwikkelingsgerichte begeleidingsvorm waarbij het professioneel handelen van de coachee binnen de context van een organisatie centraal staat. De coaching start op basis van een vraag of dilemma van de coachee waarna er gericht gewerkt wordt aan het bereiken van het beoogde doel of resultaat.

Afhankelijk van de vraag kan het coachtraject starten met een driegesprek tussen de coachee, de leidinggevende en de coach om de wederzijdse verwachtingen en doelen te verhelderen. Het traject wordt dan vaak ook weer met een driegesprek afgesloten.

De coach stimuleert de coachee in het onderzoeken van het eigen handelen en het effect daarvan op het gedrag van anderen. De coach sluit aan bij wat er is, gaat uit van de eigen kracht en kwaliteiten van de coachee en stimuleert de coachee zich bewust te worden van zijn kansen en mogelijkheden De coachee gaat op basis van de verworven inzichten experimenteren met andere interventies en nieuw gedrag. De coach helpt de coachee zelf plannen te maken om zijn idee├źn te realiseren.

Hoewel de duur en de frequentie van de gesprekken afhankelijk is van de vraag, bestaat een coachtraject doorgaans uit vier tot zes gesprekken, vaak ondersteund door een of meerdere lesbezoeken van de coach. De feedback die de coach geeft op basis van een gerichte observatie blijkt een zeer waardevolle bron van leren te zijn.