Intervisie en collegiale consultatie

In verschillende situaties kunnen intervisie en collegiale consultatie succesvol worden ingezet, denk bijvoorbeeld aan;

  • Het doorbreken van de ‘eilandensfeer’
  • Versterken van openheid naar collega’s
  • Verbeteren van contacten tussen collega’s
  • Doorbreken van de routine door stil te staan bij eigen (onderwijs) praktijk
  • Bewustwording van eigen functioneren
  • Versterking van de professionaliteit en kwaliteit van het onderwijs
  • In beweging zetten van leer- en veranderingsprocessen

 

Intervisie
Op constructieve wijze ervaringen uitwisselen

Intervisie is een aantrekkelijke werkvorm om met collega’s op constructieve wijze ervaringen uit te wisselen en problemen uit het werk doeltreffend te bespreken. Bij intervisie denkt u na over de effectiviteit van de eigen interactie en communicatie in het werk. Dit doet u door ervaringen, twijfels en dilemma’s in te brengen. Op systematische wijze wordt de ingebrachte problematiek diepgaand besproken. De thematiek van de bijeenkomst is gemeenschappelijk en altijd herkenbaar. Toch is ieder er op geheel eigen, individuele wijze mee bezig. Intervisie vindt plaats in een groep van gelijken op basis van vrijwilligheid, veiligheid en vertrouwen.
Intervisie kan geschikt zijn om de eigen beroepspraktijk kritisch onder de loep te nemen om bijvoorbeeld vorm te geven aan (onderwijs) vernieuwing.

 

Collegiale consultatie
Van elkaar leren is ook een vorm van professionaliseren

Collegiale consultatie is een vorm van professionalisering waarbij collega’s leren van elkaars onderwijskundige ervaring in de dagelijks (les)praktijk. Het accent ligt op het analyseren van individueel ervaren werkproblemen met het doel deze op te lossen. Het gaat om doelgericht leren waarbij opvattingen en handelingen van de collega’s centraal staan. Hiertoe kunnen verschillende werkvormen worden ingezet. Denk hierbij aan wederzijds lesbezoek, het bespreken van beeld- of geluidsopnamen en de incidentmethode.

Collegiale consultatie versterkt het handelingsrepertoire van de professional en draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs.