Leersupervisie

De supervisor in supervisie

Leersupervisie is een leermethode waarbij een supervisor (in opleiding) supervisie ontvangt over de eigen supervisiepraktijk. Het is zowel een ontwikkelings- als doelgerichte begeleidingsvorm. De leersupervisie bestaat doorgaans uit vijftien gesprekken waarin verbinding tussen theorie en praktijk, het ambacht, reflectie en bewustwording centraal staan. Ook wordt invulling gegeven aan het profiel van de supervisor.

De concrete werkinbreng van de supervisor (in opleiding) wordt met behulp van verschillende werkvormen die passend zijn bij de situatie bewerkt en krijgt daardoor betekenis.

Leersupervisie kan zowel individueel als in een twee- of drietal plaats vinden.
In een eerste kennismaking wordt in overleg het traject volgens de LVSC-criteria vastgesteld.