Supervisie

Voor een kritische reflectie op het eigen handelen

Supervisie is een intensieve leermethode die gericht is op de ontwikkeling van het persoonlijk functioneren. Met gesprekken wordt een impuls gegeven aan een andere invulling of verbetering van het huidig functioneren. Supervisie is een geschikt middel wanneer er sprake is van een nieuwe taak, functie of werkkring of bij re-integratie en herintreding. Supervisie vraagt om kritisch kijken naar het eigen handelen en reflectie op eigen gedragspatronen.

De werk gerelateerde vragen van de persoon die supervisie ontvangt, de supervisant, staan centraal. De supervisant brengt werksituaties en onderwerpen uit de eigen de praktijk in. In de gesprekken leert de supervisant te kijken naar wat hij doet en waarom hij het zo doet, om stil te staan bij gevoelens, na te denken over alternatieve handelwijze en daarmee te experimenteren.

Enkele voorbeelden van vragen die geschikt om supervisie voor in te zetten:

  • Hoe kan ik mijn werk weer tot een uitdaging maken?
  • Hoe ga ik invulling geven aan deze nieuwe functie?
  • Wat kan ik veranderen in mijn opstelling t.a.v. collega’s/leidinggevende zodat de werksituatie minder conflictueus wordt?
  • Hoe kan ik beter omgaan met de hoge werkdruk zodat ik me minder gestrest voel?
  • Doorgaans bestaat een supervisietraject, dat een duidelijke opbouw en structuur kent, uit tien tot vijftien gesprekken die om de 2 à 3 weken plaats vinden. Bij individuele supervisie duren de gesprekken een uur. Bij groepssupervisie (het gaat dan om 2 à 3 personen) duren de gesprekken 1,5 à 2 uur.