Teamcoaching

Een heldere visie voor het team als basis voor het dagelijks handelen

Zowel in het basis als in het voortgezet onderwijs wordt van secties, teams en bouwgroepen verwacht dat zij opbrengstgericht dus resultaat- en doelgericht werken. Dat er dus bewust, systematisch en cyclisch gewerkt wordt aan het verbeteren van de resultaten. Dit vraagt om een heldere visie, zodat deze op een logische wijze vertaald kan worden in het handelen van de docent, zowel op individueel als op teamniveau. De praktijk wijst echter uit dat menig team hier enige ondersteuning bij kan gebruiken.

Teamcoaching kan dé manier zijn om een gezamenlijke visie te ontwikkelen, doelen te formuleren en een open communicatie en interactie in het team te versterken. Door middel van werkvormen en instrumenten worden de onderlinge verhoudingen in kaart gebracht. Helderheid hierin bevordert een constructieve samenwerking en versterkt het zelfsturend vermogen van het team.

De inhoud en vormgeving van de teamcoaching is afhankelijk van de vraag van het team.
Samen met de sectie of teamleider wordt onderzocht wat de meest kansrijke invulling voor het coachtraject kan zijn.