Trainingen, coachende vaardigheden en begeleidingsvaardigheden

De docent als coach, mentor en begeleider; wanneer neem je welke rol in?

Het onderwijs is volop in beweging en verandering lijkt de enige constante. De docent is de spil in deze turbulente tijden. Hij moet oog hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, begeleiding op maat bieden op individueel- en groepsniveau en kunnen meegaan in de veranderende contacten met leerlingen en ouders. En natuurlijk moet hij kunnen sturen op resultaten. Dit vraagt dus om professionals die goed kunnen begeleiden!

De docent als coach, mentor en studieloopbaanbegeleider. Maar wanneer zet je welke rol in? Wanneer is welke vorm van begeleiding gewenst?

De trainingen geven antwoord op deze en andere vragen en zijn gericht op het verstevigen en versterken van coaching- of begeleidingsvaardigheden.

De trainingen hebben een zeer praktisch karakter waarbij de eigen praktijk uitgangspunt is. In de bijeenkomsten wordt gewerkt met oefensituaties die voortkomen uit de praktijk van de deelnemers. In de training komen diverse thema’s en instrumenten aan bod waar inhoudelijke, theoretische kaders aan toegevoegd worden. Zo ontstaat een continue pendel tussen theorie en praktijk.

De volgende onderwerpen kunnen in de training aan bod komen:

  • geven en ontvangen van feedback
  • het voeren van effectieve doel- en resultaatgerichte gesprekken
  • kennis van de doelgroep en aansluiten bij de context van de leerling
  • situationeel begeleiden; welke begeleiding past in welke situatie
  • overeenkomsten en verschillen tussen individuele- en groepsbegeleiding